INOVATĪVI RISINĀJUMI VIDES APSAIMNIEKOŠANĀ

Produktu sadaļa

Servisa pieteikšana

Ja iegādātajām iekārtām nepieciešama tehniskā apkope, remonts vai iekārtas jāaprīko ar papildus tehnoloģiskajiem risinājumiem.